Start   Om oss   Nyheter   Maine Coon   Katterna   Kattungar   Utställning   Galleri   Länkar   Gästbok        [ENGLISH]

historia rasstandard färger temperament

H i s t o r i a 
 

Maine Coonen är en gammal amerikansk kattras som kommer från den nordamerikanska delstaten Maine och som kan anses
vara den första amerikanska kattrasen. Man tror att rasen kommer från korsningar mellan angorakatter som förts med av sjömän
till staten Maines hamnar och engelska katter som nybyggarna tog med sig på 1600-talet, skandinaviska eller ryska katter samt
korthåriga amerikanska bondkatter.

Redan 1861 förekom den första Maine Coonen i kattlitteraturen. Det var en svart-vit katt vid namn Captain Jenks of the Horse
Marines som var den första Maine Coon katten som visades på en kattutställning i Boston och New York 1861. 1895 väckte rasen
även stort uppseende i Madison Square Garden i New York.

I början på 1900-talet höll Maine Coonen på att försvinna helt som raskatt pga att nya raser som Perser & Siames introducerades,
men den blev kvar som ladugårdskatter på bondgårdar. Intresset för rasen förnyades dock omkring 1950 och har sedan 1980 vuxit
snabbt. 1953 bildade Maineinnevånare "The Maine Coon Cat Club" i syfte att bevara rasen och det hölls utställningar enbart för
Maine Coon katter.
1968 bildades "The Main Coon Breeders and Fanciers Association MCBFA". 1976 tilldelades rasen certifikaträtt
av CFA "Cat Fanciers Association".
Maine Coonen godkändes 1984 som ras i FIFe och 1986 registrerades den första Maine Coonen
inom SVERAK. Den första kullen i Sverige föddes 1989.

Det finns fler fantasifulla legender om Maine Coon kattens ursprung. En av de vanligaste är den om befolkningen i Maine, i
Nordöstra USA. De var imponerade av de stora katterna med sina yviga svansar och spekulerade i var de kom ifrån. En teori
uppstod om att katten hade uppstått genom en parning mellan katt och tvättbjörn.

Racoon betyder tvättbjörn på engelska vilket resulterade i att man kallade dessa katter för Maine Coon.